Per la seva joventut, el disseny gràfic no ha desenvolupat encara una cultura del disseny al voltant de la pràctica professional. Una de les assignatures pendents és la creació d’una crítica de qualitat equiparable a disciplines afins com l’arquitectura o el cinema. Els espais de crítica actuals no disposen de les eines adequades per valorar els projectes d’una manera global i generalment estan centrats en els aspectes formals. Per poder valorar el disseny contemporani aquest treball proposa un model d’anàlisi amb una perspectiva sistèmica, posant els projectes en relació al context i fixant-se en el seu impacte social, cultural i econòmic.
A. Canvis en els conceptes estructurals del disseny
Canvis en el concepte d’autor
El concepte d’autoria única
Imatge pública del disseny
Cultura de disseny i condicions del projecte

Canvis en el concepte de públic, lector o usuari
El subjecte passiu receptor - consumidor
Formes de participació dels usuaris en el procés de disseny
El dissenyador com a creador de marcs i criteris

Canvis en els conceptes de dissenyador i client
El paradigma dissenyador-client
El paper del brief
Creativitat i fases del projecte
Models alternatius al client-dissenyador

Canvis en el concepte de projecte
Mentalitat de producció vs. creació de sistemes
Els intangibles del projecte
Canvis en els objectius dels projectes
L’impacte del ‘design thinking’
Disseny i política
El disseny com a agent de canvi

B. Espais i models de crítica actuals
Tipologies de crítica i mitjans actuals
Anàlisi de la crítica actual
Autors i textos de referència
Comentaris versus crítica
Resistències i obstacles a la crítica
El debat formal
Projectes en context
Context i significat
La mirada sistèmica
Objectes sobre fons blanc
La mediació dels premis
Perfil de projectes que són objecte de crítica
Crítica i definicions de disseny
Difusió per al públic no professional
Dissenyadors i crítics de disseny

C. Proposta d’un model de crítica sistèmica
Components del resultat final del projecte
Components del projecte
Components de la crítica
Criteris i aportacions de la crítica
Usos del model
Anàlisi de textos
Anàlisi de mitjans de crítica
Conclusions, bibliografia i casos d’estudi
Back to Top