The first collaboration with the design and architecture magazine Diagonal, a regular section about graphic design as architecture
At the threshold of the door, at the threshold between graphics and architecture, at the threshold between the public and the private, between the regulations and the design statement of the building. Street numbers have been a useful sign that GPS is progressively turning into a typographical fossil, a form of urban heritage that can follow the path of the old signs: switching the functional value for historical or aesthetic value and end up on the walls of a museum or a vegan restaurant.


Catalan text (original)
Al llindar de la porta, al llindar de la gràfica i l’arquitectura, al llindar entre el públic i el privat, entre la normativa i la declaració d’intencions de l’edifici. Els números de carrer han estat un signe útil que el GPS està convertint progressivament en un fòssil tipogràfic, una forma de patrimoni urbanístic que pot seguir el camí dels rètols antics: transformar el valor funcional en valor històric o estètic i acabar a les parets d'un museu o un restaurant vegà.

Cover and spread of the magazine, available at: 
Back to Top